Yükleniyor...

Kurumsal

İş Güvenliği

Roton inşaat olarak birinci önceliğimiz; Bir canı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir inancı ile, her türlü faaliyetimizde iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede ele alarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak, olası kazaların önüne geçebilmek ve iş güvenliği kültürüne sahip bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.

Bu amaca yönelik olarak;
Yeni teknolojiler ve mühendislik tedbirleri kullanılarak çalışma ortamındaki riskler en aza indirilmekte, çalışanlarımız için daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlanmaktadır.
İş Sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanlar bilgilendirilerek katılımları sağlanmaktadır.
Çalışanlarımızda iş güvenliği bilinci ve kültürü oluşturarak, davranışlarını olumlu yönde geliştirebilmek için Periyodik aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmektedir.